NL-alert

Iedereen kent hem, de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit voor mensen een teken om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Als aanvulling op de sirene is er nu NL-Alert, een nieuw alarmmiddel voor op de mobiele telefoon.

Voordeel: extra informatie

Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wat er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. Het kan dus ook worden ingezet in situaties waarbij het gebied moet worden verlaten. NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Gratis dienst

Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ datum en tijd. Daarna volgt informatie over de locatie, de aard en de ernst van de situatie en wat u moet doen. Bijvoorbeeld:

NL-Alert 10-06-2012 13.05 u: Grote brand duingebied Windstil. Verlaat duingebied en Duinwijk via toegangswegen of de stranden. Opvang in sporthal Arkendonk.

Het ontvangen van berichten is gratis en anoniem; er zijn dus geen telefoonnummers voor nodig.

Kan uw mobiele telefoon NL-alert ontvangen?

In het begin kan nog niet iedereen NL-Alert ontvangen; op dit moment werkt het op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen, loopt de komende jaren snel op. Nu moet u NL-Alert nog handmatig instellen, in de toekomst staat het standaard ingesteld. Het daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal in de praktijk altijd groter zijn dan het aantal mensen dat de berichten ontvangt. Omdat het voor de hand ligt dat mensen hun omgeving op de hoogte brengen. Meer informatie over het instellen van de mobiele telefoon staat op www.nl-alert.nl.

Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.