Brandweer Overbetuwe bundelt krachten met omliggende korpsen

Met ingang van 1 januari 2014 zijn tien brandweerkorpsen samen in één regionale organisatie gegaan: Brandweer Gelderland-Midden.

Ook de gemeentelijke brandweer Overbetuwe maakt deel uit van deze nieuwe organisatie. Samenwerken onder één paraplu maakt het mogelijk om de slagkracht te vergroten en overkoepelende zaken slimmer te organiseren. Alle werkzaamheden ten aanzien van de dagelijkse brandweerzorg (het blussen van branden en de hulpverlening bij ongevallen) voert de brandweer uit vanuit de lokale kazernes.

Binnen de nieuwe organisatie staat de brandweer dichtbij de lokale gemeenschap. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de organisatie: nu en in de toekomst. De brandweer rukt uit vanuit de lokale kazerne in de dorpskern. De schaalvergroting maakt het mogelijk om een aantal zaken gezamenlijk te organiseren, zoals opleidingen en oefeningen. Andere voorbeelden zijn de inkoop van materieel en advisering over brandpreventie. De brandweerkorpsen werkten in het verleden al samen op dit gebied. Die samenwerking is verder versterkt met als doel verdere professionalisering van de brandweer.

Al het personeel beroeps/vrijwilligers zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie.

De contactgegevens van de nieuwe brandweerorganisatie zijn:

Brandweer Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ  Arnhem
0800-8446000

www.brandweer.nl/gelderland-midden

In noodsituaties belt u 112 voor de brandweer.