Gemeentelijke belastingen en WOZ

Gemeentelijke belastingen

Als eigenaar, gebruiker of inwoner van (een pand in) de gemeente Overbetuwe, betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen roept vaak de nodige vragen op. Op deze pagina kunt u alle informatie hierover vinden. Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden, neemt u dan contact met ons op. Onze gegevens staan onderaan deze pagina.

Opvragen van informatie

Betalen

 • Inzien van uw taxatieverslag en aanslagen
 • Aanslag via Berichtenbox van MijnOverheid
 • Opvragen aantal ledigingen

Lees verder

 • Automatische incasso
 • Kwijtschelding
 • Rekeningnummer van de gemeente

Lees verder

 
 

Belastingsoorten

WOZ en OZB

 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Rioolheffing
 • Diftar (containerledigingen/aanbiedingen)

Lees verder

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • WOZ-beschikking opvragen
 • WOZ-waarde via WOZ-waardeloket
 • In gesprek over de WOZ-waarde

Lees verder

 
 

Algemene vragen en informatie

Bedrijven/ondernemers

 • Bezwaar indienen
 • Toelichtingsfolder aanslag 2017
 • Lokale Lastenmeter (bereken uw lasten)
 • Algemene vragen en antwoorden

Lees verder

 • Reclamebelasting
 • Reinigingsrechten bedrijfsafvalLees verder

 

 

 

Subnavigatie