Discriminatie

Verzet u tegen discriminatie in uw buurt, op uw werk, of bij het sporten.

Geven mensen u soms het idee, dat u minder waard bent omdat u een donkere huidskleur hebt?
Krijgt u niet de baan waar u geschikt voor bent en alle diploma’s voor hebt, omdat u in een rolstoel zit?

Krijgt u binnen uw werkkring nooit de leuke klussen, omdat u te oud bent?

Wordt u minder betaald dan uw mannelijke collega, omdat u een vrouw bent?

Als u zich slachtoffer voelt van discriminatie, verzet u dan! Hoe dan? Op deze pagina leest u er meer over.

Wat is discriminatie?

Onder discriminatie verstaan we dat in gelijke situaties onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Dit is verboden in Nederland. Zie hiervoor artikel 1 van onze Grondwet. Het gaat dan over het volgende:

Vrouw met donkere huidskleur

  • Hij of zij heeft een andere huidskleur
  • Hij of zij is een man of een vrouw
  • Hij of zij is te oud of juist te jong
  • Hij of zij heeft een handicap
  • Hij of zij komt uit een ander land
  • Hij valt op jongens of zij valt op meisjes
  • Hij of zij is moslim of katholiek

Wat kunt u doen als u gediscrimineerd wordt?

U kunt in Nederland naar een lokaal of regionaal meldpunt van discriminatie gaan om misstanden te melden. In Overbetuwe is dat het lokaal antidiscriminatiebureau (ADB). Dit is ondergebracht bij team Externe Dienstverlening op het gemeentehuis. Bij deze medewerkers kunt u uw verhaal kwijt. Zij helpen u samen een digitaal klachtenformulier in te vullen, dat naar het regionaal antidiscriminatiebureau wordt gezonden. Het regionaal antidiscriminatiebureau vindt u in Arnhem. Daar zitten gespecialiseerde consulenten, die u verder kunnen helpen.

Wat kunt u verwachten van het regionale ADB? 

De consulent legt aan u uit wat de mogelijkheden zijn om discriminatie te laten stoppen. Een ADB zal altijd proberen te bemiddelen, maar dat is alleen mogelijk als de tegenpartij wil meewerken. Als bemiddeling niet kan slagen, kan overplaatsing of outplacement een optie zijn. De zaak voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is ook een mogelijkheid. Als laatste mogelijkheid is de rechter een optie om in ieder geval een schadevergoeding te krijgen.

Man met donkere huidskleur

Stappen ondernemen is niet altijd gemakkelijk

U wilt graag uw baan behouden. Hoe vindt u weer een nieuwe baan? U bent misschien niet meer zo jong en beheerst de Nederlandse taal niet zo goed. Toch wilt u dat het discrimineren stopt. Het ADB kan bemiddelen in ander werk en er zijn ook contacten met maatschappelijk werk of bedrijfsartsen.

Ook als de consulent van het ADB adviseert, dat de zaak voorgelegd moet worden aan de Commissie Gelijke Behandeling of een rechter, dan kan het lang duren voordat er een uitspraak komt.

Morele overwinning

Bemiddeling heeft veruit de voorkeur boven juridische stappen. Maar soms kunt u niet voorkomen dat u naar de rechter moet. Mensen moeten weten wat wel en niet kan. Wellicht denken ze dan de volgende keer beter na. Dat is dan de morele overwinning.

 

Zelf het klachtenformulier invullen

Bent u er van overtuigd, dat de discriminatie moet stoppen? Kijk dan op de website van het regionaal antidiscriminatiebureau (ADB) in Arnhem. U vindt hier meer informatie en kunt het digitaal klachtenformulier invullen.

 

U kunt ook bellen naar de gemeente Overbetuwe, telefoon 14 0481. Daar kunt u een afspraak maken om uw verhaal te doen en gezamenlijk het digitale klachtenformulier invullen.