Waterplan

Water speelt in de gemeente Overbetuwe een zeer belangrijke rol. Zo lopen de rivieren de Rijn in het noorden en de Waal in het zuiden langs de gemeentegrens. Binnen de gemeente loopt rivier de Linge. Ook zijn er verschillende recreatieplassen en watergangen die het land droog houden.

We willen ervoor zorgen dat dit nu en in de toekomst goed is georganiseerd. Daarom heeft de gemeente Overbetuwe samen met Waterschap Rivierenland een waterplan opgesteld. In dit waterplan staat wat de gemeente en het waterschap willen gaan doen om een gezond, veerkrachtig en goed functionerend watersysteem te maken, in samenhang met de ruimtelijke inrichting.

Klik hieronder voor: