Milieubeleidsplan

De gemeenteraad heeft in 2009 de Toekomstvisie+ vastgesteld. In deze visie zijn duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke begrippen. Het nieuwe Milieubeleidsplan is op de Toekomstvisie+ afgestemd.

Door gebruik te maken van kansen die zich voordoen in ontwikkelingsgebieden, geeft de gemeente inhoud aan duurzaamheid en leefbaarheid. Kansen in ontwikkelingsgebieden zijn bijvoorbeeld nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en plekken voor recreatie.

Het Milieubeleidsplan is het algemene beleidskader voor de afzonderlijke milieuthema’s, zoals duurzaamheid, ecologie, lucht, geluid, bodem, afval, externe veiligheid en straling licht. Voor klimaat en duurzaamheid en voor geluid heeft de gemeente Overbetuwe beleid opgesteld.