Luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van stoffen. Het is daarom niet altijd duidelijk welke stof verantwoordelijk is voor welk effect. Toch is er steeds meer bewijs dat het zogenaamde fijnstof een belangrijke veroorzaker van gezondheidseffecten is, zowel na korte als lange blootstelling.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen. Daarnaast kan stikstofdioxide ook schadelijke effecten hebben, maar bij de huidige concentraties van deze stof in Nederland zijn de effecten minder groot dan die van fijn stof.

Luchtkwaliteit verbeteren

De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Desondanks voldoet Nederland op dit moment nog niet overal aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Het kabinet heeft samen met provincies en gemeenten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld om de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Op 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden. Het NSL moet ertoe leiden dat Nederland in 2011 overal voldoet aan de normen voor fijnstof en in 2015 voor stikstofdioxide. In het NSL staat uitgebreid hoe de normen gehaald worden, met behoud van grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Zo blijft de aanleg van woningbouw, industrie, kantoren, kassen, landbouw en infrastructuur mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over luchtkwaliteit vindt u op de website van de Rijksoverheid.