Klimaatbeleid

Het klimaat verandert. Het klimaat staat hierdoor volop in de belangstelling. Er móet wat gebeuren. De gemeente Overbetuwe hecht dan ook veel waarde aan haar milieubeleid. Onderdeel van dit milieubeleid is het project 'Overbetuwe klimaatneutraal'. De komende jaren gaat de gemeente hard aan de slag om zowel de organisatie als de gemeente Overbetuwe klimaatneutraal te krijgen.

De belangrijkste thema’s in dit project zijn:

  • energiebesparing;
  • duurzame energie;
  • duurzame ontwikkeling.

 

De twee belangrijkste doelen zijn:

  • in 2015 een klimaatneutrale eigen organisatie
  • in 2030 een klimaatneutrale gemeente

 

Het basisdocument voor het project is de nota “Overbetuwe Klimaatneutraal”.