SVn houdt u op de hoogte over de verdere afhandeling

U ontvangt van SVn een bericht waarin staat hoe de afhandeling in zijn werk gaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Voor een consumptieve lening hoeft u niet naar de notaris

Het leenbedrag komt beschikbaar

Nadat alle papieren ondertekend zijn, is het leenbedrag beschikbaar, meestal in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Bij een hypothecaire lening worden de afsluitkosten ingehouden op uw bouwkrediet. U ontvangt declaratieformulieren waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, bij ons (SVn) declareert . Wij betalen rechtstreeks aan de betreffende bedrijven uit en betalen nooit meer uit dan in uw bouwkrediet beschikbaar is.

Ontvangt u ook subsidie?

Ontvangt u voor uw energiebesparende maatregelen ook subsidie uit een andere regeling? Dan krijgt u voor dat deel van de kosten géén lening.

Kosten maatregelen lager dan verwacht

Als tijdens de uitvoering - dus ná het afsluiten van de lening - blijkt dat de kosten lager uitvallen, wordt de lening niet meer gewijzigd. Vraag dan aan het Stimuleringsfond Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) om het bedrag dat overblijft als een extra aflossing te gebruiken. Zo'n extra aflossing kost u dan niets.

Krediettoets

Het SVn wil zoveel mogelijk zekerheid dat u de lening kunt terugbetalen. Daarom toetst het SVn de kredietwaardigheid van elke organisatie die de stimuleringslening aanvraagt middels een krediettoets.
Bij een negatief advies krijgt u alsnog géén lening.

Wat zijn de kosten?

U betaalt afsluitkosten voor de lening, afsluitkosten voor het bouwkrediet, krediettoetskosten en eventueel notariskosten.

 

Terug naar Stimuleringslening voor non-profit organisaties