Belangrijk

 • Als u gebruik maakt van de stimuleringslening, dan kunt u voor deze duurzaamheidsmaatregelen geen lening aangaan bij een andere partij.
 • Indien het gebouw een monument of een beschermd stadsgezicht is, dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig (voorheen monumentenvergunning). neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met team Omgeving om te bespreken welke maatregelen in of aan het gebouw wel of niet mogelijk zijn.
 • Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen. Hier leest u meer informatie over de omgevingsvergunning.

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

 • De maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd mogen nog niet zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn voordat het toekenningsbesluit is genomen en aan de aanvrager bekend is gemaakt en de offerte van SVn is ondertekend.
 • De looptijd van een Stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000 lenen.
 • De rente voor de Stimuleringslening vindt u op svn.nl
 • Na 15 jaar vindt er een renteherziening plaats. Voor de laatste 5 jaar geldt dan de 5 jaars rente van SVn.
 • Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening, met een minimum van € 250,- is te allen tijde boetevrij toegestaan;
 • De Stimuleringslening  wordt vastgelegd in een notariële akte. Indien de aanvrager tevens eigenaar is van het gebouw dan zal de Stimuleringslening voor bedragen vanaf € 15.000,- in ieder geval via een hypothecair krediet worden gevestigd.
 • Binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid.
 • Voor niet eigenaren: bij beëindiging van de huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst, gedurende de looptijd van de lening een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw, inclusief garantstelling dat de lening wordt overgenomen.
 • Voor eigenaren: Bij verkoop van het gebouw wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.
 • Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
  • een voorlopige toewijzingsbrief;
  • een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 • Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de lening voert de Svn een krediettoets uit
 • U mag pas beginnen met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen nadat u een positief toewijzingsbesluit van de gemeente heeft gekregen en nadat u de door de Svn gekregen offerte heeft ondertekend.

 

Terug naar Stimuleringslening voor non-profit organisaties