Aanvragen stimuleringslening

Vraag de lening ruim vóór de start van de werkzaamheden aan.

 • Verzend het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail. Voeg de gevraagde bijlagen toe.
 • Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
  • een voorlopige toewijzingsbrief
   én
  • een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)
 • Vul het aanvraagformulier van SVn voor de financiële beoordeling van uw aanvraag in en stuur het op aan het SVn.
 • Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid door het  SVn en ontvangt u: 
  • als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening;
   óf
  • als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.  

 

Terug naar Stimuleringslening voor non-profit organisaties