Stimuleringslening voor non-profit organisaties

logo Stimuleringslening

Bent u een non-profitorganisatie in Overbetuwe en wilt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening aanvragen: de Stimuleringslening.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Voorwaarden

  • Een non-profitorganisatie in termen van een verenging, stichting of energiecoöperatie.
  • U bent een privaatrechtelijke rechtspersoon, die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
  • Sportverengingen en sportstichtingen komen alleen voor deze lening in aanmerking indien ze niet via de reguliere, commerciële banken een lening voor de activiteit kunnen krijgen.
  • U neemt maatregelen in of aan een bestaand gebouw dat door uw organisatie in gebruik is.
  • De maatregelen leiden tot energiebesparing en/of de opwek van duurzame energie.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De duurzaamheidsmaatregelen die in aanmerking komen voor de stimuleringslening vindt u in het volgende overzicht. Lees meer over welke maatregelen in aanmerking komen.

Belangrijke voorwaarden

Aanvragen

Vraag de lening ruim vóór de start van de werkzaamheden aan.

SVn houdt u op de hoogte over de verdere afhandeling

U ontvangt van SVn een bericht waarin staat hoe de afhandeling in zijn werk gaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Voor een consumptieve lening hoeft u niet naar de notaris. Lees meer over de verdere afhandeling.

Nadere Informatie

Op de website van SVn kunt u meer informatie vinden over de Stimuleringslening en het aanvraagproces:
Informatie Stimuleringslening.

Wetgeving

Verordening Stimuleringslening gemeente Overbetuwe 2017 (officielebekendmakingen.nl)