Wijzigingen startersleningen per 1-1-2017

De Starterslening

Om te voldoen aan wet- en regelgeving bestaat de Starterslening sinds oktober 2016 uit 2 delen. Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost. En een (box 3) deel dat oploopt. Voor beide delen hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van het box 1 deel wordt de eerste 3 jaar ‘betaald’ uit het box 3 deel. Het box 3 deel loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op.

Wijzigingen 2017 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Maximale hypotheek: 101% van de waarde van de woning
Op 1 januari wordt de maximale Loan to Value (LTV) verlaagd van 102% naar 101%.  De LTV is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. In 2018 wordt de LTV verlaagd naar 100%. Er wordt dan geen hogere hypotheek meer verstrekt dan de waarde van de woning.

Voor de berekening van de hoogte van een Starterslening blijft SVn gebruikmaken van het begrip verwervingskosten. Voor de totale financiering (eerste bank en Starterslening samen) geldt dat deze binnen de LTV van 101% moeten vallen.

Het declaratieproces wordt vereenvoudigd

Voor een declaratie uit het bouwdepot zijn niet langer originele nota’s nodig. Een kopie van de nota is voldoende. Er worden geen nota’s meer teruggestuurd aan de klant.

Rekenmethodiek Starterslening wijzigt per 1 november 2017

Vanaf 1 november wijzigt de manier waarop wij de hoogte van de Starterslening berekenen. In uitzonderlijke gevallen kan de Starterslening daardoor lager uitvallen.

Eerder rekenden wij met de koopsom + de kosten voor verbouwing of meerwerk + 6% voor bijkomende kosten (bijv. advies en/of notariskosten). Vanaf 1 november wordt de hoogte van de Starterslening berekend over de koopsom van de woning +  de kosten voor verbouwing of meerwerk. De 6% voor bijkomende kosten nemen we niet meer mee.

In de berekening wordt ook rekening gehouden met uw leencapaciteit bij uw eerste geldgever. En de maximale lening die uw gemeente verstrekt. De totale financiering (de eerste geldverstrekker en de Starterslening samen) moeten altijd binnen de maximale Loan to Value passen.

Heeft u vóór 1 november online een berekening gemaakt? Maak dan voor de zekerheid een nieuwe berekening. 

Neem voor meer informatie over uw maximale leencapaciteit contact op met uw adviseur.

Bron: https://svn.nl/nieuwsdetail/2017/10/11/maximale-starterslening-verlaagd-vanaf-1-november