Fiscale uitzondering voor Starterslening eindigt

Passeer Starterslening uiterlijk op 31 december 2016

Per 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet uw Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. De huidige Starterslening kan niet passeren na 31 december 2016. SVn noch de gemeente is aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen die hierdoor ontstaan. Twijfelt u over de passeerdatum van uw nieuwe woning, bespreek dan met uw tussenpersoon wat dit voor u betekent.

Aanvraag Starterslening

U kunt nog wel vóór 31 december 2016 uw akte laten passeren, maar u heeft nog geen aanvraag ingediend?
Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening ca. 3 maanden duurt. SVn kan op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

 

Subnavigatie