Ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen)

Luchtfoto MolenzichtAltijd al willen weten wat nou wel of niet mogelijk is in uw woonomgeving? Dat kunt u nu zelf bekijken via internet.
Vanaf 1 januari 2010 stelt  de gemeente Overbetuwe haar nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Ook is het mogelijk om via een adres de geldende bestemmingsplannen te bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Verdelen van ruimte

Nederland is een klein land, waar veel mensen wonen. De overheid (rijk, provincie en gemeente) zorgt er daarom voor dat die ruimte ook zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het verdelen van de ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen).

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar bijvoorbeeld woningen, horeca, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als inwoners.
Voordat een bestemmingsplan in werking treedt wordt een procedure gevolgd, waarbij op diverse momenten inspraak op het plan mogelijk is. Op dit moment zijn de volgende plannnen in procedure:

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout, Hoge Wei 29 juni t/m 9 augustus 2017
 • Publicatie vastgesteld beeldkwaliteitplan Hoge Wei 29 juni 2017
 • Ontwerpherziening exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. 29 juni t/m 9 augustus 2017
 • Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Landschapspark De Danenberg, Slijk-Ewijk 6 juli t/m 16 augustus 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108, Elst 6 juli t/m 16 augustus 2017
 • Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Grote Molenstraat 108, Elst 6 juli t/m 16 augustus 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 54, Heteren 6 juli t/m 16 augustus 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Elst, Prinses Irenestraat 53 13 juli t/m 23 augustus 2017
 • Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitplan Elst, Prinses Irenestraat 53 13 juli t/m 23 augustus 2017
 • Vastgesteld wijzigingsplan Oosterhout, Peperstraat 54 13 juli t/m 23 augustus 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Elst, Europaplein Zuid 27 juli t/m 6 september 2017
 • Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitplan Europaplein Zuid 27 juli t/m 6 september 2017
 • Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bredestraat-Noord 5, Herveld 27 juli t/m 6 september 2017
 • Vastgesteld beeldkwaliteitplan "Inrichtingsplan Bredestraat-Noord 5, Herveld 27 27 juli 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zandakkers 28, 30 en 32, Herveld 27 juli t/m 6 september 2017
 • Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitplan "Verkavelingsplan Zandakkers 28-32 Herveld 27 juli t/m 6 september 2017
 • Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder bestemmingsplan "Buitengebied, Zandakkers 28, 30 en 32, Herveld 27 juli t/m 6 september 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld 27 juli t/m 6 september 2017
 • Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Eimerensestraat 15 en 17, Elst 27 juli t/m 6 september 2017
 • Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat 9 augustus t/m 20 september 2017
 • Ontwerpbestemmingsplan Elst, Ceintuurbaan - Nieuwe Aamsestraat 3 augustus t/m 13 september 2017
 • Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Ceintuurbaan - Nieuwe Aamsestraat 3 augustus t/m 13 september 2017

 

 

Terug naar Bouwen en Wonen

 

Subnavigatie