Ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen)

Luchtfoto MolenzichtAltijd al willen weten wat nou wel of niet mogelijk is in uw woonomgeving? Dat kunt u nu zelf bekijken via internet.
Vanaf 1 januari 2010 stelt  de gemeente Overbetuwe haar nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Ook is het mogelijk om via een adres de geldende bestemmingsplannen te bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Verdelen van ruimte

Nederland is een klein land, waar veel mensen wonen. De overheid (rijk, provincie en gemeente) zorgt er daarom voor dat die ruimte ook zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het verdelen van de ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen).

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar bijvoorbeeld woningen, horeca, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als inwoners.
Voordat een bestemmingsplan in werking treedt wordt een procedure gevolgd, waarbij op diverse momenten inspraak op het plan mogelijk is. Op dit moment zijn de volgende plannnen in procedure:

 

Terug naar Bouwen en Wonen

 

Subnavigatie