Ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen)

Luchtfoto MolenzichtAltijd al willen weten wat nou wel of niet mogelijk is in uw woonomgeving? Dat kunt u nu zelf bekijken via internet.
Vanaf 1 januari 2010 stelt  de gemeente Overbetuwe haar nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Ook is het mogelijk om via een adres de geldende bestemmingsplannen te bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Verdelen van ruimte

Nederland is een klein land, waar veel mensen wonen. De overheid (rijk, provincie en gemeente) zorgt er daarom voor dat die ruimte ook zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het verdelen van de ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen).

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar bijvoorbeeld woningen, horeca, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als inwoners.

 

Ontwerpbestemmingsplan "Veegplan 2017 (10 initiatieven)"  29 december 2016 t/m 8 februari 2017

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gekvoortsestraat 7 te Herveld 29 december 2016 t/m 8 februari 2017

Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Hoge Wei 12 januari t/m 22 februari 2017

Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan, Hoge Wei 12 januari t/m 22 februari 2017

Ontwerpwijzigingsplan Elst, Spoorallee (herzieningen bouwregels) 12 januari t/m 22 februari 2017

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan Elst 19 januari t/m 22 februari 2017

Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Stationsstraat ongenummerd (ten oosten van nr. 21) 26 januari t/m 8 maart 2017

Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitplan "Inrichtingsplan Stationsstraat 21, Oosterhout" 26 januari t/m 8 maart 2017

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Stationsstraat ongenummerd Oosterhout (ten oosten van nr. 21) 26 januari t/m 8 maart 2017

Gewijzigd vastgesteld  bestemmingsplan Herveld, Venus ongenummerd 26 januari t/m 8 maart 2017

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Honingveldsestraat 1-1a, Driel 26 januari t/m 8 maart 2017

Vastgesteld bestemmingsplan Servicegebouw stuw- en sluiscomplex Driel 26 januari t/m 8 maart 2017

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 185, Elst 26 januari t/m 8 maart 2017

Vastgesteld bestemmingsplan Valburg, Tielsestraat 30 26 januari t/m 8 maart 2017

Vastgesteld bestemmingsplan 'Zetten, Hoofdstraat 62 en 64' 9 februari 2017 t/m 22 maart 2017

Vastgesteld bestemmingsplan 'Heteren, Boterhoeksestraat ongenummerd (tussen 12b en 12c)' 9 februari t/m 22 maart 2017

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 'Heteren, Boterhoeksestraat ongenummerd tussen 12b en 12c  9 februari t/m 22 maart 20

Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Snodenhoeksestraat 14 en 16, Elst en Achterstraat 13a/15, Randwijk 16 februari 2017 t/m 29 maart 2017

Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitplan 'Transformatie Snodenhoeksestraat 14 en 16, Elst' 16 februari 2017 t/m 29 maart 2017

Ontwerpbestemmingsplan "Oosterhout, Stationsstraat 6-8 en Stationsstraat ongenummerd" 16 februari 2017 t/m 29 maart 2017

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Stationsstraat ongenummerd, Oosterhout 16 februari t/m 29 maart 2017

Ontwerpbestemmingsplan Zetten - Hemmen 9 februari 2017 t/m woensdag 22 maart 2017

 

Terug naar Bouwen en Wonen

 

 

Subnavigatie