Prioritering woningbouw

Prioriteren van het woningbouwprogramma schept ruimte voor kansrijke projecten

Er zijn veel initiatiefnemers, die woningen willen bouwen in Overbetuwe. Dat vraagt dat de gemeente erop stuurt dat de juiste woningen op de juiste plek gebouwd kunnen worden. De gemeente kiest er daarom voor een prioritering aan te geven. Zo geven we kansrijke projecten voorrang én versnellen we de woningbouw. We maken hierbij keuzes in de volgorde van projecten. Zo voorkomen we ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en kunnen we blijven sturen op kwaliteit.

Doel

Via de prioritering spelen we flexibel in op de woonbehoefte in de samenleving. We versnellen de woningbouw op korte termijn, door focus op realisatie in lopende projecten. Ook scheppen we ruimte voor nieuwe projecten in de toekomst en benutten die ruimte voor initiatieven die in kwaliteit wat toevoegen en passen bij de woningbehoefte van dat moment.

Aanpak

Wij geven de projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte met voorrang (prioriteit) de kans om tot realisatie te komen. Hierbij maken we onderscheid in ‘prioritaire’ en (nog) ‘niet prioritaire’ projecten.

Woningbouwbehoefte tot 2025 grotendeels ingevuld

Tijdens de prioriteringsronde in maart 2019 hebben we programmaruimte gereserveerd voor 2 nieuwe initiatieven. Dit zijn Veldzicht in Zetten én Julianaweg/Flessestraat in Heteren. Deze passen het beste bij de woonbehoefte én beleidsdoelen. De gemeente faciliteert de komende tijd de uitwerking van deze twee nieuwe plannen in overleg met betrokken partijen. Als hiermee snel aan de slag wordt gegaan, kunnen deze initiatieven binnen ongeveer 3 jaar met realisatie starten.

De 2 nieuwe plannen zijn een aanvulling op het aanbod in lopende (prioritaire) projecten. Op dit moment maken we hiermee nu 1.065 woningen mogelijk in 31 lopende (prioritaire) projecten. Verdeeld over de verschillende dorpskernen. Hiermee is de woningbouwbehoefte tot 2025 al voor 91% ingevuld. Doordat we ons richten op realisatie, maakt de gemeente het mogelijk dat hier op korte termijn door ontwikkelende partijen gebouwd wordt. Op die manier krijgen we versnelling in het woningbouwprogramma.  Zo kunnen woningzoekenden beter geholpen worden. Meer informatie staat in het persbericht 'Ruim 1.000 nieuwe woningen gepland tot 2025'.

Aanvullende kwaliteiten in nieuwe projecten

In een jaarlijkse cyclus maken elk voorjaar nieuwe initiatieven kans op een prioritaire status. Initiatiefnemers kunnen hun plan vormgeven op basis van eenduidige, verifieerbare en navolgbare criteria. Deze beschrijven we in een afwegingskader. In dit kader houden we nadrukkelijk rekening met de ‘Ladder voor stedelijke verduurzaming’ en gemeentelijke beleidsdoelen. Wij verwachten dat we in de herfst van 2019 op deze pagina het nieuwe afwegingskader kunnen publiceren.

Meedoen en planning

Jaarlijks vindt een prioriteringsronde plaats. Hebt u een nieuw initiatief dat nog niet (als project) bij ons bekend is? Laat dan het schetsplan eerst inhoudelijk toetsen.

Subnavigatie