Wat is de Wabo?

bouwvakkers aan het werkWie een fabriek wil neerzetten of zijn huis wil verbouwen, heeft verschillende vergunningen nodig. De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. De Rijksoverheid heeft daarom de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. 

De invoering van de omgevingsvergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden.

Minder regeldruk door omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben bedrijven en burgers met 1 loket te maken en met 1 aanvraagprocedure, tarief, toezichthouder, besluit en beroepsprocedure. Dit vermindert de regeldruk voor burgers, bedrijven en overheid.

1 vergunning in plaats van 25

De omgevingsvergunning heeft als doel:

  • minder administratieve lasten;
  • betere dienstverlening door de overheid;
  • kortere vergunningprocedures;
  • einde aan tegenstrijdige voorschriften.

Subnavigatie