Voordelen van de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt het voor u een stuk makkelijker:muurtje metselen

  • Er is nu één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag;
  • Voor een plan kan een inwoner of ondernemer één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. En er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.
  • De nieuwe vergunningaanvraag kunt u digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl.

 

Subnavigatie