Nieuwbouw Over Betuwe College Elst

Informatie en veelgestelde vragen over Over Betuwe College (OBC) Elst

Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Papekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

Waarom nieuwbouw?

OBC Elst beschikt over twee gebouwen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sluiten niet meer bij de omgeving waarbinnen het hedendaagse onderwijs vorm moet krijgen. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantallen. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van de beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid. Daarom is in afstemming met OBC Elst een voorkeurslocatie voor vervangende nieuwbouw gevonden: De Vinkenhof in Elst, in de hoek tussen de Bussel en de Papekamp.

Eerste stap: Stedenbouwkundige visie vastgesteld

De eerste stap nu om te komen tot een ruimtelijk plan. Daarvoor hebben we een stedenbouwkundige visie nodig. Daarin wordt de inpassing van de school in de directe omgeving toegelicht. Het college heeft de stedenbouwkundige visie in oktober 2018 vastgesteld. 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwbouw en meld u aan voor de nieuwsbrief.
- Nieuwsbrief november 2018
- Nieuwsbrief juli 2018

Klankbordgroep

Voor dit project is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit Wout Eisink, Leo Lamboo, René Schuiling, Karin Mazereeuw, René Hillebrink, Nelleke Stommen, Robert Flipsen, Jan Hommes en Hans Smelt.
Hieronder vindt u de verslagen van het overleg met de klankbordgroep:

Documenten:

 

Subnavigatie