De Pas (Elst)

De gemeente biedt in gebied De Pas ruimte voor het realiseren van woonwensen. In de toekomst ontstaat hier een nieuw woongebied op fietsafstand van voorzieningen zoals school, winkels en station. De nieuwe wijk sluit naadloos aan op het omliggende gebied en is gebaseerd op het aanwezige landschap. Landschap vormt dé grote waarde in deze wijk! Infrastructuur rondom plangebied De Pas

Wat is De Pas?

De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. De hoofdlijnen van ontwikkeling zijn verwoord en verbeeld in Ontwikkelingsvisie De Pas (pdf, 9 MB). De gemeenteraad stelde deze visie vast op 7 april 2015. Eén van de leidende principes in de visie is een groene landschappelijke structuur. Deze structuur sluit aan op de omgeving en biedt ruimte voor nieuwe woningen. We verwachten dat binnen de groene structuur in kleine plukjes (‘organisch’) woonbuurtjes ontstaan die leiden tot een eigentijdse mix van groen, kenmerkende bestaande woningen en nieuwe bebouwing. Zo moet De Pas een wijk worden die een waardevolle toevoeging vormt op de bestaande Elster woonwijken. We denken dat in een periode van 10 à 15 jaar ongeveer 400 woningen gebouwd kunnen worden.

Vervolgproces

Het woongebied De Pas zal gefaseerd tot stand komen. Dat betekent dat het woongebied en de infrastructuur niet in een keer worden gerealiseerd maar dat dit in de loop van ruim 10 jaar stukje voor stukje zal gebeuren. Ieder stukje dat wordt ontwikkeld noemen we een deelgebied. Per deelgebied wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt. Voor het eerste deelgebied (aan de westzijde van De Pas) is daarmee gestart en zijn we in gesprek gegaan met bewoners. Tijdens de informatieavond van 15 juni 2016 is uitgelegd welke stappen we daarvoor met elkaar gaan doorlopen en hoe wij omwonenden daarbij willen betrekken.

 

Structuurschets Visie met GBKN na inspraak legenda

Subnavigatie