Gelderse Circulaire Estafette binnen Overbetuwe: van bedrijf naar bedrijf!

Op woensdag 4 april overhandigde André Rutten namens de gemeente Overbetuwe het Gelderse circulaire estafettestokje aan Daan van Deutekom directeur van D-Two.

Overhandiging estafettestokje

D-Two ont-zorgt organisaties bij de vervanging en verwijdering van verouderde en overtollige ICT apparatuur.

ICT Life Cycle proces

Een slimme en schone industrie waarin afval de nieuwe grondstof is.

De gemeente Overbetuwe is erg enthousiast over dit circulaire bedrijf en hoopt dat velen dit voorbeeld gaan volgen en van hun diensten gebruik maken. D-Two biedt oplossingen voor organisaties die opzien tegen de impact hiervan op hun dagelijkse werkzaamheden? Zij nemen niet alleen het hele traject van hen over maar leveren daarbij ook nog kosten voordeel op voor hun klanten.

Werk maken van afval én social return

Daan van Deutekom: "Wij nemen jaarlijks ongeveer 60.000 producten terug waarvan er 90% hergebruikt worden. Onverkoopbare systemen worden door ons verzameld, gede-assembleerd en aangeboden aan gecertificeerde recyclers die de restmaterialen hergebruiken. Wij sorteren de componenten op productgroep en de recyclers ontmantelen deze vervolgens naar herbruikbare materialen zoals koper, goud, plastics, glas etc. Onlangs hebben wij voor het UWV de retourstroom voor 22.000 werkplekken voor onze rekening genomen. Een groot deel van onze processen worden uitgevoerd door mensen met een afstand van de arbeidsmarkt."

Gelderse circulaire estafette

Het duurzame estafettestokje werd in 2014 door de stichting Green Capital Challenge in het leven geroepen. Inmiddels is het estafettestokje 60 keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen. Nu Nijmegen in 2018 Green Capital is, willen de provincie en Green Capital Challenges het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om de mooiste circulaire projecten in de spotlights te zetten. Na Apeldoorn, Brummen, Rheden, Lochem en Arnhem is Overbetuwe de zesde gemeente die het stokje overneemt.

Afvalloze Provincie

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Veel Gelderse gemeenten, bedrijven en inwoners werken al aan de circulaire economie. Toch is het voor veel anderen nog een zeer abstract begrip. Daarom gaan we op zoek naar de mooiste Gelderse circulaire initiatieven om anderen te inspireren meer circulair te gaan denken of te ondernemen.

Het Gelders Circulaire Estafettestokje wordt doorgegeven aan bedrijven of gemeenten. Wilt u ook een eigen circulair project of initiatief aandragen? Dat kan via info@greencapitalchallenges.nl. Op de website www.gelderse-circulaire-estafette.nl is alle informatie te vinden, ook over de eerdere ontvangers van het estafettestokje.

Subnavigatie