Informatie over Duurzaamheidslening

logo duurzaamheidslening

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening aanvragen: de Duurzaamheidslening.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten).

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een bestaande woning in Overbetuwe.
  • Uw maatregelen leiden tot energiebesparing.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Lees meer.

Belangrijk

  • U mag niet starten met het uitvoeren van de maatregelen voordat u het toekenningsbesluit heeft ontvangen en u de offerte voor de lening van de SVn heeft getekend. Lees meer.

Aanvragen

Vraag de lening ruim vóór de start van de werkzaamheden aan.

Volg onderstaande stappen: 

  • Vraag de lening aan bij de gemeente:
    Verzend het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail. Voeg de gevraagde bijlagen toe. Lees meer.

Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwkrediet

Nadat alle papieren ondertekend zijn, komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren.
De gemeente kan de uitgevoerde werkzaamheden komen controleren.

Lees meer.

Folders en info

Wetgeving

Subnavigatie