Belangrijk

 • U mag niet starten met het uitvoeren van de maatregelen voordat u het toekenningsbesluit heeft ontvangen en u de offerte voor de lening van de SVn heeft getekend.
 • Als u gebruik maakt van de duurzaamheidslening, dan kunt u voor deze duurzaamheidsmaatregelen geen lening aangaan bij een andere partij.energiezuinige woning
 • Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen. Hier leest u meer informatie over de omgevingsvergunning.
 • Indien het gebouw een monument of een beschermd stadsgezicht is, dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig (voorheen monumentenvergunning). neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met team Vergunningen en Handhaving om te bespreken welke maatregelen in of aan het gebouw wel of niet mogelijk zijn. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.
 • Op het moment dat SVn de aanvraag ontvangt dient u jonger te zijn 76 jaar. Als een van de gezamenlijke eigenaren die aanvraag doen ouder is dan 75 jaar, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen.
 • De rente voor Duurzaamheidsleningen vindt u op www.svn.nl..
 • De aanvrager mag de lening eerder en boetevrij aflossen.
 • De lening wordt onderhands en met een bouwkrediet verstrekt
 • U moet de lening in maximaal 15 jaar terugbetalen.
 • U mag voor een woning meerdere keren een lening aanvragen indien het totale leenbedrag van € 25.000,- niet wordt overschreden.
 • Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
  • een voorlopige toewijzingsbrief       
   én
  • een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

 

Terug naar Duurzaamheidslening 2017