Geen agendapunten openbare CRK van 13 augustus 2020