Welke maatregelen komen in aanmerking voor de blijverslening?

Tot de maatregelen worden gerekend:

  • Het realiseren van een gelijkvloerse woning door bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een eengezinswoning;
  • Het beter toegankelijk maken van bijvoorbeeld badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken/hal;
  • Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/badkamer minimaal gaan voldoen aan de noodzakelijke toegankelijkheid;
  • Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (Domotica);
  • Het aanpassen van de directe omgeving van de woning om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken;
  • Het samenvoegen van twee woningen tot één levensloopbestendige woning;
  • De maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

 

Terug naar Verordening Blijverslening gemeente Overbetuwe 2017