Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwkrediet

Nadat alle papieren ondertekend zijn, komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren.
De gemeente kan de uitgevoerde werkzaamheden komen controleren.

Ontvangt u ook subsidie?

Ontvangt u voor uw treffen van maatregelen aan uw woning die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de levensloopbestendigheid, dan wel de toegankelijkheid en of de gebruikskwaliteit van een woning, of de directe omgeving van uw woning ook subsidie uit een andere regeling? Dan krijgt u voor dat deel van de kosten géén lening.

Zijn de kosten van de maatregelen lager dan verwacht?

Als tijdens de uitvoering - dus ná het afsluiten van de lening - blijkt dat de kosten lager uitvallen, wordt de lening niet meer gewijzigd. Vraag dan aan SVn om het bedrag dat overblijft als een extra aflossing te gebruiken. Zo'n extra aflossing kost u dan niets.

Kredietwaardigheid test

SVn wil zoveel mogelijk zekerheid dat u de lening kunt terugbetalen. Daarom toetst het SVn de kredietwaardigheid van elke aanvrager.

Verder stelt het SVn een advies op over uw terugbetaalmogelijkheden. De SVn baseert het advies op basis van uw actuele inkomen en het inkomen van de eventuele mede-eigenaar. Bij een negatief advies krijgt u alsnog géén lening.

 

Terug naar Verordening Blijverslening gemeente Overbetuwe 2017