Belangrijk

  • U mag niet starten met het uitvoeren van de maatregelen voordat u het toekenningsbesluit heeft ontvangen en u de offerte voor de lening van de SVn heeft getekend.
  • Als u gebruik maakt van de Blijverslening, dan kunt u voor deze maatregelen geen lening aangaan bij een andere partij.
  • Check of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen. Hier leest u meer informatie over de omgevingsvergunning.
  • Indien het gebouw een monument of een beschermd stadsgezicht is, dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig (voorheen monumentenvergunning). Neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met team Omgeving om te bespreken welke maatregelen in of aan het gebouw wel of niet mogelijk zijn. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

 

Terug naar Verordening Blijverslening gemeente Overbetuwe 2017