Aanvragen blijverslening

Vraag de lening ruim vóór de start van de werkzaamheden aan.

Volg onderstaande stappen:

•    Vraag de lening aan bij de gemeente. Verzend het volledige en juist ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail. Voeg de gevraagde bijlagen toe.

•    Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:

  • een voorlopige toewijzingsbrief
    én
  • een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)


•    Vul het aanvraagformulier van SVn voor de financiële beoordeling van uw aanvraag in en stuur het op aan het SVn.

•    Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid door het SVn en ontvangt u:

  • als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening;
    óf
  • als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.  

 

Terug naar Verordening Blijverslening gemeente Overbetuwe 2017