Blijverslening gemeente Overbetuwe

logo blijverslening

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen woning blijven wonen en genieten van uw wooncomfort? Uw woning zodanig aanpassen dat het mogelijk is? Dan kunt u daarvoor een lening aanvragen: De Blijverslening.

Een Blijverslening kan toegekend worden indien met het treffen van maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan het verbeteren van de levensloopbestendigheid, dan wel de toegankelijkheid en of de gebruikskwaliteit van een woning, of de directe omgeving van de woning.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten).

Voorwaarden 

  • Een Blijverslening kan door u worden aangevraagd als u de eigenaren-bewoners van een woning of appartement bent in de gemeente Overbetuwe, voor het treffen van maatregelen aan een woning wanneer:
    • u een zorgvraag heeft die aanpassing van de woning vereist; of
    • als u uw woning levensloopbestendig wilt maken.
  • Een Blijverslening kan consumptief of hypothecair worden verstrekt.
  • Voor een consumptieve lening moet één van de aanvragers jonger dan 76 jaar zijn op het moment dat de aanvraag bij SVn binnenkomt.
  • U (De aanvrager) moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt aangevraagd, zelf permanent bewonen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Tot de maatregelen worden gerekend:

Belangrijk

  • U mag niet starten met het uitvoeren van de maatregelen voordat u het toekenningsbesluit heeft ontvangen en u de offerte voor de lening van de SVn heeft getekend. Lees meer over belangrijke voorwaarden.

Consumptieve Blijverslening

Hypothecaire Blijverslening

Voor beide leningen geldt:

Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 8 weken:
een voorlopige toewijzingsbrief       
én
een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Aanvragen

Vraag de lening ruim vóór de start van de werkzaamheden aan.
Volg onderstaande stappen:

Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwkrediet

Nadat alle papieren ondertekend zijn, komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van SVn waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren.
De gemeente kan de uitgevoerde werkzaamheden komen controleren. Lees meer over wanneer het leenbedrag beschikbaar komt.

Folders en info

Op de site van SVn kunt u meer informatie vinden over de Blijverslening en het aanvraagproces: Informatie en proces aanvraag Blijverslening

Wetgeving

Verordening Blijverslening Gemeente Overbetuwe 2017 (officielebekendmakingen.nl)


In het nieuws: