Woonagenda Overbetuwe 2020

Hier vindt u de nieuwe Woonagenda van de gemeente Overbetuwe tot en met 2020.

Een agenda waarin u leest voor welke woonopgaven we staan, zodat onze woonpartners (zoals woningcorporaties, huurdersverenigingen, hypotheekverstrekkers, ontwikkelaars, makelaars,
partijen op het gebied van zorg- en welzijn, marktpartijen, inwoners) weten waar wij onszelf en hen op uitdagen.

De Woonagenda benoemt de vijf belangrijkste opgaven tot en met 2020:

  • Eigenaarschap creëren en allianties smeden;
  • Urgente huisvestingsnood oplossen;
  • Groei van de sociale huurvoorraad;
  • Verduurzaming van de woningvoorraad;
  • Passende woning en woonomgeving voor langer thuis wonen;
  • Prioritering én versnelling van het woningbouwprogramma.

In een interactief proces hebben we partners niet alleen uitgenodigd om mee te denken maar ook uitgedaagd om vooral mee te doen! Dat resulteerde in een aantal gesloten allianties, waar nu al gewerkt wordt aan de uitwerking van maatregelen en acties. Rondom deze allianties hebben we binnen de woonagenda een jaaragenda opgesteld, met de meest urgente maatregelen voor 2017. De woonagenda biedt de flexibiliteit om eind 2017 opnieuw met partners samen te komen, te evalueren, vooruit te kijken en desgewenst bij te stellen. We noemen zo’n bijeenkomst de alliantiefabriek. Wanneer we de komende maanden en jaren nieuwe kansen of opgaven zien die niet op de agenda staan, dan pakken we die wel op. Wanneer nieuw inzicht er toe leidt dat maatregelen toch beter anders of niet ingezet kunnen worden, dan passen we de agenda aan. Door verder invulling te geven aan de alliantie-aanpak houden we de agenda levendig.

Daar waar het beleid andere strategische thema’s in de woonomgeving raakt, krijgen deze een plaats in de Omgevingsvisie. Zoals het belang van de levensloopbestendige woonomgeving. Het is ook belangrijk om te weten dat de ambities die wij noemen op het gebied van duurzaamheid en wonen en zorg (deels) ook ambities zijn die in het sociale domein zijn geformuleerd en in het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente.