Omgevingsdienst Regio Arnhem opgericht

Efficiency en een betere dienstverlening bij het verlenen van complexe (milieu)vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken. Daar draait het om bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA), die op 14 november officieel is opgericht.
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA) is een van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Begin 2013 worden bouw- en milieutaken van elf gemeenten in de regio Arnhem en van de provincie ondergebracht in de ORA. De milieuportefeuillehouders van de aangesloten gemeenten hebben vandaag de oprichtingsvergadering van de ORA gehouden.

Milieu- en bouwvergunningen

De ORA gaat werken voor de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Alle gemeenten brengen in ieder geval de complexe milieuvergunningverlenings- en milieutoezicht taken onder in de nieuwe omgevingsdienst. Zij kunnen dit uitbreiden met andere taken op gebied van bouwen en milieu.

Vestiging in Arnhem

De ORA telt straks zo’n 130 medewerkers, waarvan het merendeel afkomstig is van de gemeente Arnhem (circa 55), de provincie Gelderland (circa 35) en de gemeente Lingewaard (circa 30). Met de bonden is een sociaal plan afgesloten om soepele overgang voor personeel te garanderen. De nieuwe organisatie gaat opereren vanuit het Stadskantoor van de gemeente Arnhem.

Directeur benoemd

De komende periode wordt gebruikt om de omgevingsdienst verder vorm te geven onder leiding van directeur Ben Robben. Naar verwachting gaan de gemeente- en provinciemedewerkers begin 2013 aan de slag bij de nieuwe omgevingsdienst.

Bundeling van uitvoering taken

De oprichting van de ORA is een uitwerking van  afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten om een dekkend netwerk van uitvoeringsdiensten te vormen. Dit besluit volgde na onderzoek van de commissie Mans in 2008. Hieruit bleek dat de uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving in Nederland te gefragmenteerd is en de schaal van de gemeenten te beperkt is  voor de taken waarvoor zij staan. Bundeling van de uitvoering van milieutaken is hiervoor een oplossing.

 Relevante documenten: