Klimaatbeleid

Het klimaat verandert. Het klimaat staat hierdoor volop in de belangstelling. Er móet wat gebeuren. De gemeente Overbetuwe hecht dan ook veel waarde aan haar milieubeleid. Onderdeel van dit milieubeleid is het project 'Overbetuwe klimaatneutraal'. De komende jaren gaat de gemeente hard aan de slag om zowel de organisatie als de gemeente Overbetuwe klimaatneutraal te krijgen.

De belangrijkste thema’s in dit project zijn:

  • energiebesparing;
  • duurzame energie;
  • duurzame ontwikkeling.

 

De twee belangrijkste doelen zijn:

  • in 2015 een klimaatneutrale eigen organisatie
  • in 2030 een klimaatneutrale gemeente

 

Het basisdocument voor het project is de nota “Overbetuwe Klimaatneutraal”.

 

De gemeente Overbetuwe biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor duurzame energie- en energiebesparende maatregelen. Particuliere eigenaren van een woning of een non-profit organisatie kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie is jaarlijks aan te vragen in de periode 2008 tot en met 2011.

 

  • Aanvraagformulier subsidie duurzame energie- en energiebesparende maatregelen

  • Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011