Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Een snelle en veilige afwikkeling van de verkeersstromen op het Overbetuwse wegennet, bereikbaarheid van de kernen waarbij verkeershinder zoveel mogelijk wordt beperkt en een veilige woonomgeving. Dat vindt de gemeente belangrijk! Om dat te bereiken, heeft de gemeenteraad in 2004 het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO) vastgesteld. De keuzes die hierin gemaakt zijn, vormen de kapstok van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid. Alles dat uitgevoerd moet worden, wordt getoetst aan dit plan. Ook vormt het de basis voor afspraken die gemaakt moeten worden met externe partijen, zoals de Stadsregio en de provincie.

 

Terug naar Beleid