Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. En dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente Overbetuwe ondersteunt haar inwoners hierbij.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met een van de Sociale Kernteams

Resultaten Wmo

Jaarlijks doet een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek naar de Wmo prestaties van de gemeente. De Wmo benchmark rapporten hierover zijn vanaf 2007 beschikbaar.

De Participatieraad is er voor u

De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethiuders gevraagd en ongevraagd over zaken rond de Wmo en de Participatiewet. Dat doen zij uit eigen beweging of op grond van signalen van inwoners of organisaties. Meer informatie staat op de pagina Participatieraad Overbetuwe

Contact

Wilt u iets onder hun aandacht brengen? U kunt de Participatieraad bereiken via de voorzitter, de heer Roel Keuken: telefoon 06-53353536 of e-mail keuke211@planet.nl. Het secretariaat kunt u bereiken via e-mail participatieraad@overbetuwe.nl.

Subnavigatie