Bijstand voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen is er ook bijstand. Bijstand voor zelfstandigen staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

 

Wat is bijstand voor zelfstandigen?

Het Bbz heeft regelingen voor:

  • zelfstandigen met een succesvol bedrijf of zelfstandig beroep, die tijdelijk in geldnood zitten;
  • oudere zelfstandigen (tussen 55 en 65 jaar) die al minstens tien jaar in een eigen bedrijf of zelfstandig beroep werken en die niet meer voldoende inkomsten hebben;
  • zelfstandigen die moeten stoppen met hun bedrijf of zelfstandig beroep en tijd nodig hebben om de bedrijfsactiviteiten af te bouwen.


Regeling voor startende ondernemers

Er staat in het Bbz ook een regeling voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep willen beginnen: startende ondernemers.

In het Vragenboek Wet werk en bijstand kunt u meer informatie lezen in het hoofdstuk "Bijstand voor bijzondere groepen".

Aanvraag indienen

Als u een aanvraag wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken bij de Business Desk van het Bureau Zelfstandigen.
Maak hier direct een afspraak of plan deze in via telefoonnummer 0900-1809.

Subnavigatie