Een achtbaan lukte niet, andere speelwensen Oosterhout wel vervuld

De dochter van Caroline Spoelstra uit Oosterhout wist wel wat ze wilde op het speelterrein bij haar in de buurt: een achtbaan.

buiten spelenCaroline, bestuurslid van de Dorpsraad Oosterhout, kan er hartelijk om lachen. Een half jaar geleden kreeg de dorpsraad het verzoek van de gemeente Overbetuwe om samen met andere inwoners een wensenlijst op het gebied van speelplekken te maken. ,,Ik vroeg het ’t eerst aan mijn dochter en ze zei dat meteen.”

,,Na het verzoek van de gemeente zijn we verschillende mensen gaan benaderen”, zegt Roel Schreuder, ook bestuurslid van de dorpsraad. ,,We informeerden onder andere bij basisschool Samsam, kinderopvang De Klompjes en jeugd- en jongerenstichting JeJo. Met de mensen die mee wilden werken hebben we een stuurgroepje gevormd. Ook de leerlingenraad van de school kreeg een stem.”

Ondertussen verspreidde de gemeente Overbetuwe huis aan huis een nieuwsbrief met de vraag wat mensen wilden met de speelplaatsen in het dorp. ,,Dat was een goeie zet”, zegt Roel. ,,Het was een goede nieuwsbrief, die er aantrekkelijk uitzag. Daardoor kregen we nog eens bijna tien suggesties uit het dorp.”

Er kwamen zowel kleine als grote wensen naar voren. ,,Zo waren er een paar kinderen die graag een skatebaan wilden, maar dat is wel heel duur.” Uit het contact met de gemeente was al in het begin duidelijk dat er maximaal 20.000 euro beschikbaar was voor de vijf speelplekken in Oosterhout. ,,Het is wel fijn dat dat meteen erbij gezegd werd, want dan weet je dat niet alles mogelijk is”, zegt Roel Schreuder.

De leden van de groepen gingen na de inventarisatie met speelruimte-ontwerper Eelco Koppelaar en twee ambtenaren op pad langs alle speelplekken. Roel: ,,Het was leuk om te zien dat zij heel anders kijken, bijvoorbeeld naar de onderhoudstoestand van onderdelen van speeltoestellen en de inrichting van de plekken. Verder viel ons tijdens die bezoeken op dat mensen vaak naar buiten kwamen om hun mening te geven.”

Roel vult aan: ,,Alle opmerkingen, ook die tijdens de schouw naar voren kwamen, zijn meegenomen in het ontwerp van Koppelaar. Al heel snel werden de plannen aan de stuurgroep voorgelegd, waarna er een inloopmiddag werd gehouden.”

Naar aanleiding van die bijeenkomst werden de plannen bijgesteld. ,,Er is nog behoorlijk wat aangepast. Dat deed de ontwerper gewoon ter plaatse”, zegt Roel. ,,Dan schuiven we dit hierheen en leggen we daar een talud aan, zei hij dan. Zo ging dat. Heel snel.”

De twee leden van de Dorpsraad Oosterhout zijn tevreden over de manier waarop het dorp erbij is betrokken. ,,Je bent als gemeente in gesprek met de mensen om wie het gaat.” Volgens Roel helpt het dat de voorwaarden helder zijn en er een vastgesteld budget is. ,,Dat zorgt voor duidelijkheid en voor snelheid.” Na een paar maanden was het hele traject afgerond, deze herfst moeten de vernieuwde speelplekken klaar zijn. Zonder achtbaan, dat wel.

 

Fijne speelplekken in ieder dorp; dat willen we allemaal!

Deze speelplekken hebben onderhoud nodig of moeten soms opnieuw worden opgezet. Daar is een meerjarenplanning voor gemaakt. In een aantal dorpen – waaronder Heteren, Oosterhout en Elst – zijn inwoners en gemeente al actief aan de slag gegaan. Deze goede manier van samenwerken willen we graag voortzetten. In een serie van drie verhalen vertellen we u hoe we er samen voor zorgen dat er in Overbetuwe mooie speelplaatsen zijn en blijven. En we vertellen waar we tegenaan zijn gelopen de afgelopen twee jaar. Voor meer informatie over speelplekken in Overbetuwe: Josselien van Grootel j.vangrootel@overbetuwe.nl of 0481-362 300

Subnavigatie