Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (risico) op een onderwijsachterstand. In de gemeente Overbetuwe richt VVE zich op twee dingen:

  1. op het tegengaan van taalachterstanden;
  2. op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. 

Voor wie is het bedoeld?

Voorschoolse educatie begint op de peuteropvang of kinderopvang. Het is bedoeld voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar oud en die extra aandacht nodig hebben op het gebied van (taal-)ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat ze zich iets langzamer ontwikkelen. Of omdat ze thuis niet genoeg Nederlands spreken. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen.

Wat gaat mijn kind doen?

Uw kind krijgt minimaal 10 uur per week, verdeeld over 3 of 4 dagdelen, een VVE-aanbod voor een zeer laag tarief.. De gemeente Overbetuwe subsidieert de kosten voor VVE voor het extra derde en vierde dagdeel. Voorschoolse educatie gebeurt altijd onder begeleiding van (VVE-gecertifieerde) pedagogisch medewerkers.

Er wordt gewerkt met thema’s en speelse activiteiten voor de hele groep, een kleine groep of een individueel kind. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden. Ook oefenen ze hun hersenen en motoriek door:

  • vaak voorgelezen te worden;
  • liedjes te zingen;
  • spelletjes met beweging te doen.

De pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind kan meedoen in zijn of haar eigen tempo.

Hoe kan ik VVE krijgen voor mijn kind?

Het consultatiebureau bekijkt bij alle kinderen of ze extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel gebied. Als het nodig is, geeft het consultatiebureau een verwijzing voor voorschoolse educatie.

Stap 1: Bij uw bezoek aan het consultatiebureau wordt met u besproken of het zinvol is dat uw kind deelneemt aan voorschoolse educatie.

Stap 2: U vult samen met een jeugdverpleegkundige een verwijsformulier in. U overlegt waar uw kind kan deelnemen, mocht uw kind niet al een locatie bezoeken. Dit verwijsformulier wordt door het consultatiebureau verzonden naar het (betreffende) peutercentrum of kinderdagverblijf (van uw keuze).

Stap 3: U meldt ook zelf uw kind aan bij de peuteropvang of het kinderdagverblijf van uw keuze.

Wat kan ik als ouder doen?

Als ouder kunt u ook veel doen voor de taalontwikkeling van uw kind:

  • Praat veel en duidelijk tegen uw kind;
  • Geef uw kind speelgoed dat net iets extra’s heeft, zoals blokken waar letters en cijfers op staan. Tijdens het spelen raakt uw kind dan al gewend aan de tekens;
  • Voorlezen aan uw kind is natuurlijk ook altijd goed.

Als u thuis extra met uw kind bezig bent, zorgt dit voor betere leerresultaten. Meer tips kunt u vragen bij uw volgende bezoek aan het consultatiebureau, de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Deelnemen aan ouderactiviteiten

Als ouder wordt u betrokken bij het educatieve programma van uw kind. We verwachten van u dat u deelneemt aan ouderactiviteiten.

Aanmelden voor VVE

Om uw kind aan te melden voor een van de VVE-locaties kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO), Kinderopvang SKAR BV, Stichting De Kleine Musketiers en Kinderopvang De Kikkerkoning BV.

Hoofdkantoor Stichting Peutercentra Overbetuwe

Telefoon: (026) 352 33 56

E-mail: infospo@spa-spo.nl

Website: www.spa-spo.nl/spo 

Hoofdkantoor kinderopvang SKAR BV

Telefoon: (0900) 23 57 527

E-mail: klantcontact@skar.nl

Website: www.kinderopvangskar.nl

Hoofdkantoor kinderopvang De Kikkerkoning BV

Telefoon: (0481) 45 95 50

E-mail: info@kikkerkoning.nl

Website: www.kikkerkoning.nl

Hoofdkantoor Stichting de Kleine Musketiers

Telefoon: (0481) 20 20 23

E-mail: dekleinemusketiers@gmail.com

Website: www.dekleinemusketiers.nl

Meer informatie

Download de folder VVE (Pdf, 72 kB)