Scholieren die passend onderwijs nodig hebben

De nieuwe wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis. Vanaf schooljaar 2014 – 2015 moeten scholen elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen de school zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Relevante documenten en verwijzingen