Informatie voor ouders

Informatie met betrekking tot corona maatregelen

Zoekt u peuteropvang, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder voor uw kind?

In de meeste wijken en dorpen zijn kindercentra. Dit kunnen kinderdagverblijven (van 0 tot 4 jaar)  of peuteropvang (van 2,5 tot 4 jaar) zijn waar kinderen (een deel van) de hele dag zijn. Ook is in de meeste plaatsen buitenschoolse opvang te vinden. Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die na schooltijd opgevangen moeten worden. Soms is er ook een voorschoolse opvang (VO) of vangen gastouders kinderen op.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  kunt u alle gegevens vinden over de mogelijkheden van kinderopvang in gemeente Overbetuwe. Om snel de juiste gegevens te vinden vindt u hier zoektips voor het LRK.

Kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen?

Als u als ouder tot een bijzondere doelgroep behoort, kunt u misschien een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen. Dit kan een kinderopvangtoeslag van de overheid zijn of een bijdrage van de gemeente.

Verantwoordelijkheden

De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. In het register staan alle gecontroleerde kinderopvangcentra van Overbetuwe. Daarnaast is de gemeente, samen met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de kindercentra.

De VGGM inspecteert in principe elk jaar alle kindercentra en doet een steekproef onder de gastouders. Soms voldoet een kindercentrum of gastouder niet (helemaal) aan alle eisen van de wet. De gemeente eist dan dat dit probleem snel opgelost wordt. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente druk uitoefenen op het kindercentrum door te waarschuwen, boetes op te leggen of zelfs het centrum te sluiten. Als u wilt kunt u het inspectierapport van uw kindercentrum inzien op het Landelijk Register Kinderopvang.