Hoe verloopt een inspectie?

Aangekondigd en niet aangekondigd

De inspectie kan zowel aangekondigd als  niet aangekondigd plaatsvinden. Een onaangekondigde inspectie levert een realistischer beeld op van de dagelijkse praktijk.

Bij de onaangekondigde inspectie ligt de nadruk op:

  • Observatie van de pedagogische praktijk, de beroepskracht-kind-ratio, maximale groepsgrootte, veiligheid en gezondheid (de praktijk, en niet de risico-inventarisaties), slaapruimte, gebruik van Nederlands als voertaal, aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed ontwikkelingsmateriaal, en bij wijziging van het aantal kinderen of ruimte: de binnen- en/of buitenspeelruimte.
  • Steekproeven van verklaringen omtrent gedrag (VOG) en diploma’s. Daarom wordt verwacht dat (kopieën van) diploma's en (kopieën van) verklaringen omtrent het gedrag altijd op locatie aanwezig zijn, als input voor steekproeven.
  • Vragen aan beroepskrachten over bekendheid met het protocol Vermoeden Kindermishandeling en het Pedagogisch Beleidsplan.

Aanvullende informatie op inspectie

Daarnaast kan de GGD aanvullende vragen stellen aan beroepskrachten en/of de locatieverantwoordelijke over de beroepskracht-kind-ratio, wijziging van het aantal kinderen, of van de ruimte.

De oudercommissie heeft ook de mogelijkheid om input te leveren. De oudercommissie kan dan een e-mail sturen naar de GGD. Het emailadres is thz@vggm.nl. Graag de naam van de locatie bij het onderwerp vermelden.

Als de GGD tijdens een inspectie twijfels heeft of de pedagogische praktijk van het kindercentrum, gastouderbureau of de gastouder voldoet, kan de GGD een vervolginspectie Pedagogisch Domein inzetten. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide inspecteur kinderopvang.

Deze inspectie vindt plaats aan de hand van een pedagogisch meetinstrument. Het onderzoeksinstrument levert de inspecteur goede informatie om te kunnen beoordelen of de pedagogische praktijk van een kindercentrum, gastouderbureau of de gastouder voldoet aan de eisen.