Informatie voor de houder van een peuteropvang, kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouderopvang

Wilt u starten met een nieuwe peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau)?

Op de site Ondernemersplein.kvk.nl van de rijksoverheid vindt u duidelijke stappenplannen voor zowel het opzetten van een kindcentrum als voor het opzetten van een gastouderbureau

Wilt u een nieuwe peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) laten registreren óf gaat uw kinderopvang verhuizen?

Dan kunt u dit doorgeven met een aanvraagformulier registratie. U betaalt leges als u een nieuwe opvanglocatie meldt.

Kosten 2021:

  • De legeskosten zijn € 460,00 voor gastouderopvang
  • De legeskosten zijn € 1.130,00 voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal 
  • De tarieven staan in de tarieventabel leges 2021 (Pdf, 217 kB), hoofdstuk 17.

Wilt u een wijziging in de gegevens van een bestaande peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) doorgeven?

Alle wijzigingen kunt u met een wijzigingsformulier aan ons doorgeven. Hiervoor hoeft u geen leges te betalen.

Het ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier met alle benodigde stukken kunt u sturen naar:

Gemeente Overbetuwe
Team Sociaal beleid – kinderopvang
Postbus 11
6660 AA Elst 

Overige informatie