Informatie voor de houder van een peuteropvang, kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouderopvang

Wilt u starten met een nieuwe peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau)?

Op de site Ondernemersplein.kvk.nl van de rijksoverheid vindt u duidelijke stappenplannen voor zowel het opzetten van een kindcentrum als voor het opzetten van een gastouderbureau.

Wilt u een nieuwe peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) laten registreren óf gaat uw kinderopvang verhuizen?

Dan kunt u dit doorgeven met een aanvraagformulier registratie. U betaalt leges als u een nieuwe opvanglocatie meldt.

Let op: Vanaf 11 oktober 2021 gaat de gemeente Overbetuwe haar dienstverlening verder digitaliseren en automatiseren. Dit betekent dat vanaf die datum aanvragen en wijzigingen via digitale formulieren ingediend moeten worden!

Kosten 2021

  • De legeskosten zijn € 460,00 voor gastouderopvang
  • De legeskosten zijn € 1.130,00 voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal 
  • De tarieven staan in de tarieventabel leges 2021 (Pdf, 217 kB), hoofdstuk 17.

Wilt u een wijziging in de gegevens van een bestaande peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) doorgeven?

Alle wijzigingen kunt u met een wijzigingsformulier aan ons doorgeven. Hiervoor hoeft u geen leges te betalen.

Het ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier met alle benodigde stukken kunt u sturen naar:

Gemeente Overbetuwe
Team Sociaal beleid – kinderopvang
Postbus 11
6660 AA Elst 

Overige informatie