Kinderopvang

Wilt u een nieuwe peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) laten registreren óf gaat uw kinderopvang verhuizen?

  • Dan kunt u dat online aan ons doorgeven.
  • U moet hier voor leges betalen.
  • Uw opvang komt te staan in het landelijk register Kinderopvang.

Regelen met E-Herkenning

Aanvraagformulieren

Wijzigingsformulieren

Kosten 2022

  • De legeskosten zijn € 466,00 voor gastouderopvang
  • De legeskosten zijn € 1.145,00 voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal
  • De tarieven staan in de tarieventabel leges 2022, hoofdstuk 17.

Meer informatie