Formulier 'aanvraag voorziening onderwijshuisvesting' bestemd voor de schoolbesturen

Het formulier is bestemd voor aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor het primair -, speciaal -, voortgezet - en voortgezet speciaal onderwijs.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Formulier 'aanvraag voorziening onderwijshuisvesting' bestemd voor de schoolbesturen’, pdf, 413kB