Brede school in Zetten

De Zevensprong

Deelnemers:

  • Basisschool De Okkernoot
  • Basisschool Ds Van Lingen
  • Basisschool Dr Lammerts van Bueren
  • Kinderopvang Ukkiepuk, bso Ukkiepuk KlupUp
  • Skar; kinderopvang SamSam, bso Hocus Pocus
  • Stg. Peutercentra Overbetuwe; Woutertje Plas