Brede school in Overbetuwe

Wat is een brede school?

In een brede school werkt de school samen met verschillende organisaties. Deze organisaties houden zich allemaal bezig met kinderen van 1 – 18 jaar. Voorbeelden van organisaties binnen een brede school zijn: peuteropvang, kinderopvang, consultatiebureaus en de bibliotheek.

Samenstelling brede school

Niet elke brede school heeft dezelfde combinatie van samenwerkende organisaties. Elke brede school is hierin uniek. Per wijk of dorpskern wordt gekeken naar de behoeften in dat gebied. Afhankelijke daarvan gaan bepaalde organisaties deelnemen aan de brede school.

Doelen van een brede school

De organisaties die samenwerken in de brede scholen binnen gemeente Overbetuwe hebben samen de volgende doelen bepaald:

  • Samenwerking en gebruik maken van elkaars deskundigheid

  • Streven naar goede kwaliteit van de huisvesting en inspelen op wensen en behoeften van burgers en organisaties.

  • Goed ruimtegebruik. Door de gebouwen voor verschillende doeleinden te gebruiken wordt de ruimte vaker en efficiënter gebruikt.

  • Ontmoeting. De brede school is een middelpunt in de wijk of dorpskern waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Hierdoor wordt de sociale samenhang gestimuleerd.

  • Bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren, ouderen, zorgbehoevenden en gehandicapten

Welke brede scholen zijn al klaar?

In de kern Elst zijn de afgelopen jaren vijf brede scholen opgezet. Vier brede scholen voor basisonderwijs en één (ver)brede school voor voortgezet onderwijs. Ook in een aantal kernen zijn inmiddels brede scholen tot stand gekomen. In Zetten, Oosterhout, Valburg en Heteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? bel dan naar de gemeente. Of stuur een e-mail naar info@overbetuwe.nl.