Jongeren, alcohol en drugs

Eind 2014 stelde de gemeente het Preventie- en handhavingsplan vast. Het plan bevat preventieve maatregelen en acties van alcoholgebruik (vooral onder jongeren) en de handhaving van de wet. Dit borduurt voort op het Jongeren, alcohol + drugs project. Dit hebben we van 2008 tot en met 2013 uitgevoerd in samenwerking met de regio. Sinds 2014 voeren we gezamenlijk alleen de interventies uit die het meest succesvol bleken te zijn. 

Bij de uitvoering betrekken we scholen, politie, verslavingszorg, (sport-) verenigingen, supermarkten en slijterijen, horeca en het jongerenwerk. Het gaat om de mensen en organisaties die met jongeren te maken hebben. Natuurlijk betrekken we ook jongeren en hun ouders bij het project.

Wat doen wij en hoe gaan we het doen?

  • Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar.
  • Afname (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar stimuleren. 
  • Terugdringen van risico's voor de volksgezondheid door het naleven en controleren van regelgeving met betrekking tot (overmatig) gebruik van alcohol en inzetten preventiemaatregelen.
  • Terugdringen verstoring openbare orde en veiligheid veroorzaakt door (overmatig) alcoholgebruik.
  • Bewustwording creëren over schadelijke gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik bij jeugd, hun ouders en betrokken volwassenen. 
  • Onderzoeken: rapport alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de regio 2014 en onderzoek 2012
  • Aandacht vragen voor de gevolgen van drugsgebruik via onze Drugsmaand (november).

Dit proberen we te bereiken door ‘voorlichting & bewustwording’, ‘regelgeving en beleid’ en ‘handhaving’.

Blaastest en ID-swiper bij uw feestje?

Wie een feest organiseert voor jongeren, kan bij de gemeente  blaastestapparaten en ID-swipers lenen. Ook de gebiedsagent wordt geïnformeerd en erbij betrokken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Beleidsrealisatie van gemeente Overbetuwe, telefoonnummer (0481) 362 300.

Voorlichting

Voorlichting is nodig om jongeren en hun omgeving (ouders, horeca, sportverenigingen, etc.) bewust te maken van de gevolgen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik door jongeren. 

Ook geven we tips aan bijvoorbeeld ouders en scholen over hoe ze kunnen helpen om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.

Regelgeving en beleid

Afspraken en regels hebben we nodig om dingen voor elkaar te krijgen. In bijeenkomsten met organisaties die meedoen met het project (bijvoorbeeld horeca, sport en onderwijs) praten we over de afspraken. Deze afspraken leggen we dan vast in een contract.

Toezicht

Aan die regels en afspraken moeten we ons houden. Daarvoor is toezicht en handhaving nodig. Onze toezichthouder let erop dat de alcoholverstrekking aan jongeren volgens de regels gebeurt. 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de gemeente Overbetuwe, team Beleidsrealisatie, via info@overbetuwe.nl of telefoonnummer (0481) 362 300.

U kunt ook verder lezen op de volgende pagina’s:

Subnavigatie