De Drank- en Horecawet is veranderd

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 zijn strenger geworden. Ook nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat gemeenten voortaan toezicht houden op de naleving van de wet, in plaats van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Het toezicht op de Drank- en Horecawet verschuift van het Rijk naar de gemeenten. In plaats van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit worden gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) aan te wijzen die bevoegd zijn om binnen de gemeente te controleren en te handhaven op de wet. De gemeente Lingewaard en Overbetuwe hebben, in tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland, al veel ervaring met het toezicht op de Drank- en Horecawet, aangezien zij deze taken sinds 2008 verrichten. Met het ingaan van de gewijzigde Drank- en Horecawet is er nog meer aandacht voor en wordt de controle hierop binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe geïntensiveerd.

Campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan'
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is afgelopen december een campagne gestart met de titel 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan.' Daarmee worden jongeren en ouders geïnformeerd over de nieuwe maatregel uit de aangepaste Drank- en Horecawet.
Hier onder vindt u enkele belangrijke wijzigingen van de Drank- en Horecawet:

De belangrijkste wijzigingen in de aangepaste wet, gericht op jongeren:

  • Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in een café, sportvereniging, winkelcentrum, stationshal of park. De boete kost 45 euro.

  • De boete voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen is verhoogd naar 1360 euro.

  • Het maakt niet uit of jongeren beneden de 16 zwak alcoholhoudende drank of sterke drank bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.

De belangrijkste wijzigingen in de aangepaste wet voor ondernemingen met een Drank- en Horecavergunning:

  • Leidinggevenden komen niet langer op de vergunning, maar op een aanhangsel bij de vergunning. Op een vergunning staat straks het pand en de vergunninghouder. Dit betekent dat niet telkens een nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd als er een nieuwe leidinggevende wordt aangenomen. Een nieuwe leidinggevende kan na de melding gelijk als zodanig aan de slag.

  • Door een nieuwe bevoegdheid in de wet kan een gemeente prijsacties, in de vorm van happy hours of stuntprijzen, in een verordening aan banden leggen.

  • In een slijterij mogen klanten - als zij daarom vragen - gratis alcoholhoudende drank proeven als deze drank wordt aangeboden door iemand die werkzaam is in de slijterij. Alcoholhoudende drank mag niet door een promotieteam worden aangeboden.

  • Naast intrekking van de Drank- en Horecavergunning kan de vergunning geschorst worden voor maximaal 12 weken.

  • Gemeenten krijgen een verplichting om in een verordening de regels voor paracommerciële instellingen vast te leggen.

De belangrijkste wijziging in de aangepaste wet voor ondernemingen zonder Drank- en Horecavergunning:

  • De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden als geconstateerd is dat de leeftijdsgrenzen drie keer zijn overtreden binnen een periode van twaalf maanden.

Meer informatie en een overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/alcohol-in-de-wet