Controle op alcoholgebruik jongeren onder de 16 jaar

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 zijn strenger geworden. Ook nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat gemeenten voortaan toezicht houden op de naleving van deze wet, in plaats van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Overbetuwe en Lingewaard zetten in op toezicht

De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard vinden het belangrijk om het drankgebruik onder jongeren die nog geen 16 jaar zijn, tegen te gaan. Zij lopen immers grote risico’s: kans op blijvende hersenschade, slechtere schoolprestaties en verslaving. Door veel drinken komen ook ongelukken voor in het verkeer, vernielingen en agressie op straat en onveilig vrijen.
De gemeente Lingewaard en Overbetuwe hebben, in tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland, al veel ervaring met het toezicht op de Drank- en Horecawet, aangezien zij deze taken sinds 2008 verrichten. Met het ingaan van de gewijzigde Drank- en Horecawet is er nog meer aandacht voor en wordt de controle hierop binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe geïntensiveerd.
Toezichthouder Van Baardewijk: “Met het ingaan van de gewijzigde Drank- en Horecawet heeft de gemeente meer middelen om het overmatig alcoholgebruik door jongeren aan te pakken. Ik ben hier persoonlijk heel blij mee en hoop dat wij, net als voorgaande jaren, kunnen rekenen op de medewerking van de ondernemers, sportverenigingen en andere organisaties waar de afgelopen jaren mee is samengewerkt. Wij zullen ons er in ieder geval sterk voor maken om ervoor te zorgen dat het overmatig alcoholgebruik van de jongeren in onze gemeenten afneemt”.

De belangrijkste wijzigingen in de aangepaste wet:

  • Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in een café, sportvereniging, winkelcentrum, stationshal of park. De boete kost 45 euro.
  • Het maakt niet uit of jongeren beneden de 16 zwak alcoholhoudende drank of sterke drank bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
  • De boete voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen is verhoogd naar 1360 euro.
  • De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden als geconstateerd is dat de leeftijdsgrenzen drie keer zijn overtreden binnen een periode van twaalf maanden.

Door deze regels wordt het voor jongeren nog duidelijker dat het niet is toegestaan om onder de 16 jaar alcohol te drinken. Zolang jongeren hierop gewezen worden en hen ook duidelijk gemaakt wordt dat het schadelijk is voor de ontwikkeling, neemt het gebruik van alcohol onder jongeren hopelijk af.

Campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan'

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is afgelopen december een campagne gestart met de titel 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan.' Daarmee worden jongeren en ouders geïnformeerd over de nieuwe maatregel uit de aangepaste Drank- en Horecawet.