Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet?

Door het landelijk intreden van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari 2013, zijn alle gemeenten verplicht om vanaf 1 januari 2014 een zogenaamde ‘verordening paracommerciële instellingen’ te hebben. In een paracommerciële verordening worden regels opgenomen om oneerlijke concurrentie in de horeca tegen te gaan.

Onder paracommerciële instellingen verstaan we instellingen in een gemeente die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Het betreft dus instellingen zoals dorps- en buurthuizen en bijvoorbeeld sportkantines.

Verordening

Voor paracommerciële instellingen gelden al langer bepaalde regels. De gemeente verbond deze altijd aan de Drank- en Horecavergunning. Door de wijzigingen in de Drank- en Horecawetgeving, is de gemeente genoodzaakt de regels voor paracommerciële instellingen in een verordening vast te leggen. Het doel van deze verordening is het voorkomen van oneerlijke concurrentie in de horeca.

Voorbereidingen

Hoewel de verordening pas per 1 januari 2014 verplicht is, zijn meerdere gemeenten al begonnen met het voorbereiden van de verordening samen met de betrokken lokale instanties. Zo ook de gemeente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe heeft maandagavond 10 juni 2013 een interactieve avond georganiseerd met verschillende gebruikers van sportkantines, wijkgebouwen en sociëteiten. Ook alle plaatselijke horecaondernemers waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De heer Van Baardewijk, toezichthouder Drank- en Horecawet, heeft deze avond een presentatie gehouden waarmee de diverse veranderingen in de wet zijn toegelicht. Burgemeester Van Asseldonk was die avond aanwezig als gespreksleider. Wilt u de presentatie nog eens terugzien? Of was u niet aanwezig tijdens deze avond, dan kunt u de presentatie nog eens bekijken.

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met mevrouw S. den Hartog via e-mail: info@overbetuwe.nl of telefoon 140481.

Hier onder kunt u de nieuwsberichten lezen die eerder dit jaar verschenen met betrekking tot de nieuwe Drank- en Horecawet.