Weekmarkten: locaties en tijden

Hoe ziet de weekmarkt er in de toekomst uit?

 

Bezoekt u wel eens een weekmarkt in Elst, Heteren en/of Zetten? Zo ja, bent u hierover tevreden? Dat willen we graag van u weten. Van 4 tot en met 20 december 2017 houden we een korte enquête hierover. We staan op de markten met deze vraag en u kunt dan de vragenlijst digtaalinvullen. 

Aantrekkelijke weekmarkten

We willen namelijk ook in de toekomst sterke en aantrekkelijke weekmarkten hebben. Ook willen we dat het een mooie aanvulling is op het winkelen en andere voorzieningen. Daarom vragen we inwoners, bezoekers van de markten, dorpsraden, wijkplatforms, ondernemersverenigingen en de marktcommissies naar hun mening.

Regels en afspraken

Op basis hiervan beslissen we hoe we in de toekomst de weekmarkten willen regelen.

Wat vindt u van de weekmarkt? Geef uw mening via onze korte enquête.

 

Op drie plaatsen in de gemeente Overbetuwe zijn er weekmarkten, namelijk in Elst, Zetten en Heteren.

De markt in Elst

De markt in Elst is op de donderdagochtend van 8.30 - 12.30 uur. De kramen staan op Plein en in de Dorpsstraat.

De markt in Zetten

Op dinsdagmiddag van 13.00 - 16.30 uur staat er een markt in Zetten. De markt is op het Julianaplein.

De minimarkt in Heteren

In Heteren staat elke vrijdagochtend van 8.30 - 12.30 uur een kleine markt. Momenteel bestaat deze markt uit zes kramen. Deze staan bij het winkelcentrum De Beemdhof.

Subnavigatie